Terms & Conditions

Terms & Conditions

ก่อนทำการโอนเงินค่าสินค้าโปรดติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ line หรือ facebook massage ก่อน ทางร้านขอสงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดความผิดพลาดในการชำระเงิน หากลูกค้าไม่ปฎิบัติตามข้อตกลง